Utlysning av offentlig anskaffelse.

Skånland kommune inviterer nå til konkurranse på

Innleie av maskiner, utstyr og personell for drift og vedlikehold av vei og andre kommunale anlegg

Fullstendig utlysning med komplett konkurransegrunnlag finnes på www.doffin.no med referansenr 142957.

Driftsleder tekniske tjenester