Prisen deles ut i månedsskiftet februar/mars 2017, da for året 2016.

Prisen er på kr 10 000 og skal benyttes til trivselstiltak på arbeidsplassen.
Hensikten med prisen er å vise fram mange av de flotte og positive tiltakene som det jobbes med blant ledere og ansatte for å ivareta et godt arbeidsmiljø og høyne nærværet rundt om på arbeidsplassene. Arbeidsgiver ønsker gjennom prisen å gi ros og oppmuntring til en enhet eller avdeling som har utmerket seg med tiltak som gir positive resultater. Det kan handle om innsats for å øke nærværet, spre glede, trivsel, øke motivasjon, fokus på mestring og kompetanse, forebygge helseskader etc.

Søknadsfrist den 15 januar 2017.

Alle enkeltansatte, enheter eller avdelinger i Skånland kommune inviteres med dette til å fremme forslag til kandidater.

Det er i all hovedsak kandidater som det kommer inn forslag på som blir vurdert til arbeidsmiljøprisen

Arbeidsmiljøutvalget foretar utvelgelse blant kandidatene i sitt første møte i 2017 og rådmannen foretar utdelingen av prisen på enheten/avdelingen.

Kriteriene for tildelingen skal være innenfor ett eller flere av følgende forhold:

  • Tiltak for å forebygge uheldige fysiske og psykososiale belastninger, fremme god mestring og trygghet i utførelse av arbeidsoppgaven        
  • Høyt fokus og god systematikk i hms-arbeidet. God involvering av medarbeidere og HMS-gruppe.
  • At arbeidet som enheten har gjort har overføringsverdi til andre enheter.
  • Jobbe etter Skånland kommunes IA-plan og dennes tiltak og delmål
  • Økt nærvær som følge av medarbeideres deltakelse i felles tiltak og innsats på arbeidsplassen
  • Sykefravær/nærværsprosent i tråd med IA-planens målsetting

Kandidatforslagene må være skriftlig og begrunnes gjennom beskrivelse av tiltaksinnhold og hvilke positive resultater arbeidsplassen har oppnådd.

Forslag på kandidater – enheter eller avdelinger - til prisen "Sammen for et godt arbeidsmiljø" sendes lønn og personalenheten på e-post: arbeidsmiljopris@skanland.kommune.no innen 15 januar 2017.