Skånland kommune har engasjert HLK for snarlig start av arbeidet med utskiftning av kommunale gatelysarmaturer langs kommunale veier (ikke fylkesvei).

Utskiftningen blir gjennomført etter vedtatte retningslinjer for veg- og gatelys vedtatt av Skånland kommunestyre den 28/10-2015 i sak 63/15

Vi starter i området Boltås -Nedre Trøssemark - Vatnlia inkl Planterhaug og Husjorda, Svartvannet, Steinjordet, Fjellveien og Nipen.

Grunnen til at vi starter her er fordi vi har flest feilmeldinger på gatelys her. Vi oppfordrer grunneierne til å rydde skog langst gatelysrodene, det vil lette vårt arbeid og bedre effekt av de nye armaturene.

Fremdriften vil avhenge av den økonomisk rammen som er tildelt.