Det har meldt mye nedbør de nærmeste dagene og NVE melder om faregrad 4 for snøskred og det er satt faregrad 2 på jordskred, flom og regn.

Dette kombinert med vind som har meldt fører til snøsmelting. Her er noen tips for hva du selv kan gjøre for å begrense skader på bygg og eiendom:

 

Dette må du gjøre om det kommer et flomvarsel

 1. Sørg for at avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide.
 2. Se til at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander.
 3. Fjern store kvister og gjenstander som kan hindre fri vannførsel. Flytt dem til et sted hvor de ikke kan bli tatt av vannet.
 4. Ved flomfare, rydd hagen for møbler, løse materialer, grill og gjenstander som kan bli tatt av vannet.
 5. Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller eller garasje, bør gjenstander løftes opp fra gulvet. Sett ting i hyller, reoler og plastbokser som tåler vann.
 6. Fjern løse tepper og annet løst gulvbelegg.
 7. Hold dører og vinduer til kjeller og loft lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.
 8. Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter. Ved storflom kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene.
 9. Avtal med naboer eller venner om å foreta tiltak og holde øye med huset ditt dersom du ikke er hjemme.

Slik begrenser du flomskadene hvis du allerede er rammet

 1. Sørg for å sikre skadestedet slik at ikke ytterligere skader oppstår.
 2. Hold folk unna bygning som kan stå i fare for å rase sammen eller der grunnen kan rase ut.
 3. Tøm bygningen for vann som ikke har rent ut. Brannvesenet kan være behjelpelig med pumper.
 4. Vann leder strøm og kan føre til kortslutninger og/eller berøringsfare (overledning). Ta derfor ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har vært oversvømt.
 5. Varmtvannsbereder/elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker.
 6. Riv ut gulvbelegg/tepper.
 7. Det er viktig at du tar vare på ting du ønsker erstatning for. Ta bilder eller film av skadene. Disse kan brukes til å vurdere erstatningssummen.
 8. God ventilasjon tørker ut vann. Ta ut/åpne vinduer i kjeller, og fest netting over vinduet med lekter som spikres for forsvarlig tetting. La innvendige dører stå åpne.
 9. Når noen er hjemmeværende, åpnes i tillegg ytterdører i kjeller og evt. ytterdører og vinduer i skadet boligetasje. Dette er med på å fremskynde tørking.

 

Følg med på www.varsom.no 

 

Les også denne Fylkesvei 825 og 829 stenger fredag 22.2 kl. 12.00