Kommunestyret i Skånland skal i sitt møte 15. juni 2016 velge lagrettemedlemmer og meddommere til lagrett, tingrett og jordskifterett for perioden er for tidsrommet 01.01.2017 - 31.12.2020.

I henhold til domstollovens §68 skal valg av meddommere for en ny periode  legges ut til alminnelig ettersyn. Det velges to utvalg av lagrettemedlemmer / meddommere, ett for kvinner og ett for menn

Kommunestyret har oppnevnt en valgnemnd som det faste utvalget som skal forberede valget. De foreslår følgende valgt som lagrettemedlemmer / meddommere til lagmannsretten, meddommere til tingretten og jordskiftedommere til jordskifteretten:

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT
Meddommere og lagrettemedlemmer Hålogaland lagmannsrett for perioden 01.01.2016 - 31.12.2020:

Kvinner:
Torill Dagsvik, fød 1947, Elvehøy, 9440 Evenskjer
Vanja Elvenes, født 1959, Elvenes 57, 9445 Tovik
Turid Kvanli, født 1947, Bjønnshågen 5, 9445 Tovik

Menn:
Viggo Nilsen, født 1948, Skånlandsveien 250, 9440 Evenskjer
Kristian Torbergsen, født 1947, Sandstrand 98, 9445 Tovik
Edd-Magne Torbergsen, født 1953, Nyveien 29, 9445 Tovik

TRONDENES TINGRETT
Meddommere til  Trondenes Tingrett for perioden 01.01.2016 - 31.12.2020:

Kvinner:
Bente Buhagen, født 1969, Akebakken 27, 9440 Evenskjer
Connie Renate Mohaug, født 1977, Indre Planterhaugen 47, 9440 Evenskjer
Anna Helene Tande, født 1952, Gloen 83, 9446 Grovfjord
Elisabeth Øien, født 1948, Staruphågen 2, 9445 Tovik
Desiree Åshovd, født 1976, Planterhaugveien 44, 9440 Evenskjer
Linda Beate Rognstad Skaanevik, født 1969, Breistrandveien 252, 9440 Evenskjer
Marit Myklevoll, født 1957, Renså, 9445 Tovik
Grete Oprann, født 1973, Renså, 9445 Tovik
Synnøve Berheussen, født 1957, Skånlandsveien 108, 9440 Evenskjer

Menn:
Tor Einar Fagereng, født 1962, Skånlandsveien 298, 9440 Evenskjer
Jan-Hugo Gerhardsen, født 1969, Fjordveien 21, 9446 Grovfjord
Glenn Robin Hermansen, født 1978, Skånlandsveien 256, 9440 Evenskjer
Pål Johansen, født 1968, Breistrandveien 164, 9440 Evenskjer
Torbjørn Larsen, født 1971, 9440 Evenskjer
Bjørn Torsteinsen, født 1971, 9440 Evenskjer
Gerhard Norman Mundt, født 1968, Lilleskånland 76, 9440 Evenskjer
Kåre Thomassen, født 1956, Myrveien 15, 9440 Evenskjer
Per Sandengen, født 1948, Lanterneveien 21, 9446 Grovfjord

OFOTEN OG SØR-TROMS JORDSKIFTERETT:
Meddommere til Oforten og Sør-Troms jordskifterett for perioden 01.01.2016 - 31.12.2020:

Kvinner:
Elizabeth Aas Ellingsen, født 1978, Mølnåsveien 3, 9440 Evenskjer
Elin Lambertsen, født 1980, Bø, 9440 Evenskjer

Menn:
Arnfinn Olsvik, født 1951, Sandstrand 218, 9445 Tovik
Finn Haukebøe, født 1973, Straumshågen 1, 9446 Grovfjord

Utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen.

Den som velges, må ha i henhold til domstollovens § 70 ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven.


  I tillegg må vedkommende:  

  1) være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start

  2) ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,

  3) ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene,

  4) stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og

  5) være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.

   

  Utelukket fra valg på grunn av vandel er i henhold til domstollovens § 72: 

  1) den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år,

  2) den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven § 40 eller §§ 62 til 65,

  3) den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig,

  4) den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig,

  5) den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen,

  6) den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig.

      Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter første ledd.

 

Eventuelle innvendinger bes gitt skriftlig til Skånland kommune, postboks 240, 9439 Evenskjer eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen  innen 06.06.2016