Tjeldsund 2020, logo[1].jpg

 

Oversikt over valgresultatet finner du her: 

Valgresultat

Liste over representanter og vararepresentanter til det nye kommunestyret finner du her: 

Kandidatkåring

Politikere som er valgt inn i det nye kommunestyret er merket med **, varamedlemmene er merket med *.

Det nye kommunestyret har sitt konstituerende møte 31. oktober 2019.

Dagens kommunestyrer i Skånland og Tjeldsund har, pga kommunesammenslåingen, forlenget virketid fram til sammenslåingstidspunktet 01.01.2020.