Det blir vannastenging mandag 1. juli kl. 2200 og ca 4 timer, fra krysset Steinjord/Boltås mot Breistrand.

Dette på grunn av ombygging i silhuset på Breistrand

Berørte områder vil være nedre Boltås, Permoan, Breistrand, Rødberg og Sørlavangen