Det er oppstått en vannlekkasje på Kvitfors Vannverk,vi har begynt lokalisering av lekkasje for og utbedre dette.
Dette vil berøre alle abbonenter i Kvitfors,Boltås ,Trøsemark,Breistrand ,men vi prøver og styre vannet slik at flyplassen får tilstrekkelig vann.
Det er usikkert når vannet er tilbake overalt med fullt trykk.