Interkommunalt planutvalg for kystplanarbeidet i i Midt- og Sør-Troms vedtok 15.03.2018 å legge ut forslag til planprogram for utarbeidelse av interkommunal plan for sjøområdene i kommunene: Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Lenvik, Målselv, Skånland, Sørreisa, Tjeldsund, Torsken og Tranøy til høring og offentlig ettersyn. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1 og § 11-12.

Forslag til planprogram og adresseliste finner du her

Merknader til planprogrammet merkes med «Høring av forslaget til planprogram for Kystplan II Midt- og Sør-Troms» eller saksnummer 18/1293 og sendes til postmottak@lenvik.kommune eller Lenvik kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes.

Frist for uttalelser til planprogrammet settes til 15.mai 2018.

Samtidig med høring av planprogrammet ber man om innspill til selve planarbeidet. Det gjelder både innspill om dagens eksisterende bruk, f.eks til fritidsaktivitet, fiske, naturområder osv. Eller det kan være ønsker om ny fremtidig bruk, f.eks områder som bør tilrettelegges for fritids- eller næringsaktivitet, nye havneområder, områder for oppdrett (alle arter), osv. Frist for innspill til planarbeidet er utvidet fra 1. juni til 15. juni.