Det skal være trafikksikkert og trygt å ferdes i Skånland kommune og Du kan bidra til sikkerheten ved å sørge for at vegetasjon fra din eiendom ikke skaper trafikkfarlige situasjoner eller hindrer effektiv belysning.

 

Skånland kommune skal i gang med oppgradering av gatelysene i hele kommunen og ønsker å samarbeid med grunneiere, lag og foreninger for å få gjennomført skogrydding langs veiene og da spesielt gatelys strekk.

Eiendommer som ikke er ryddet for denne jobben vil kunne medføre forsinkelser på deler eller hele strekk. Det skal være forsvarlig for leverandøren å skifte/montere kabler, armaturer eller styringsskap for gatelys langs veiene.

 

Vi planlegger å starte oppgradering av gatelys i området markebygda etter medio september avhengig av om vegetasjonen er fjernet.

Retningslinjer for gatelys i Skånland kommune vedtatt av Kommunestyret 281015.pdf

Se Retningslinjer for kommunale veg- og gatelys, Skånland kommune, Pkt. 4 c):

Vegetasjon som er til hinder for enten lysmengde eller til fare for ledningsnettet, skal fjernes. Grunneiere skal ansvarlig gjøres i forbindelse med vegetasjon som er til hinder eller skade for kommunens gatelysnett.

 

Brosjyre:

Klipp hekk og busker: https://www.vegvesen.no/_attachment/672801/binary/1039077?fast_title=Flyer+A4+-+Klipp+hekk+og+busker+-+bokm%C3%A5l

 

Lover og forskrifter:

 

Tekniske Tjenester

 

cid:image002.jpg@01D04AB9.969E0D10