gjeldene fra tirsdag 19 april.

 

Veiene er stedvis nå så dårlige at dispensasjoner for annen transport ikke vil bli gitt når lasten er delelig.

Det kan søkes om dispensasjon under forutsetning av at det i en slik søknad kommer klart fram hvorfor det søkes dispensasjon.

Pågående byggeprosjekt, transport for næringsdrivende i Skånland kommune, og nødvendigvis transport utover dette kan være slik grunn for at vi tyngre aksellast likevel kan tillates – men bare etter egen tillatelse.

 

Unntakene fra restriksjonene, er:

a) Rutegående persontransport, tanktransport av melk, dyretransport, bergingsbil, renovasjonsbil.

b) Kommunale biler og maskiner brukt i vedlikeholdsarbeid av kommunale veger

Restriksjonene gjelder inntil disse oppheves ved ny annonse.