AFw 1YF p 7egSAAAAAElFTkSuQmCCAA==

19 januar 2017 i frivillighetssentralens lokaler.

Første kurs går fra 10.00-13.00, neste fra 14.00-17.00 max 15 deltakere pr kurs

Hva inneholder kurset?

  • Praktiske funksjoner, gjennomgang av nyttige apper.
  • Forskjell på mobildata og WiFi
  • Min Sky
  • Facebook og øvrig media
  • Egentrening med veiledere

Hver deltaker får utlevert pusseklut, touchpenn, kursmateriell samt verdikode til Telenoreksperten (verdi 598kr)

Kurset er gratis, påmelding til Frivillighetssentralen i Skånland kommune tlf 77087707/97154060

Enkel servering; kaffe/te frukt.

Hjertelig velkommen til kurs