I forbindelse med etablering av boligfelt på Evenskjer Syd,har entreprenøren Harstad Maskin AS fått nedsatt fartsgrensen til 30 km fra YX, gjennom sentrum og forbi Skånland Skole.
Denne fartsnedsettelsen blir videreført til 30.04.2019.