Informasjon om akuttberedskap i barneverntjenestenNødnummer

Type vakt

Telefon dag

Telefon kveld/natt/helg

Nettsted

Legevakt ETS Medisinske senter

77089555

116117

Mer info

Harstad krisesenter

77 06 40 07 eller 99 16 19 22

77 06 40 07 eller 99 16 19 22

Mer info

Harstad krisesenter telefon for menn

90 26 25 15

90 26 25 15

 

Politiet

02800

02800

Mer info

Psykososialt kriseteam Skånland

Leder: 770 89468 eller 95108428

Leder: 770 89468 eller 95108428

Mer info

Vern for eldre

800 30 196

 

Mer info

Alarmtelefon for barn og unge

116 111

116 111

Mer info

ETS barnevern publikumstelefon

95 93 31 57

 

 

Barnevernvakten 909 84500    Mer info