Skånland kommune har nå skrevet kontrakter for fire nye år for vintervedlikehold av kommunale veier.

 

Følgende leverandører er nå kontrahert:

Disse er følgende:

Rode 1 (Markebygdene, Breistrand mm) :          Henry Mathisen

Rode 2 (Evenskjer, Steinsland mm) :                     Tjeldsundbrua Management A/S

Rode 3 (Sandstrand, Tovik mm):                             Sandmark Bygdeutviklingsselskap A/S

Rode 4 (Grov, Balteskar, Kovan mm):                   VR Maskin A/S

 

Instruks for de arbeidene Skånland kommune forventer gjennomført, finner du her:

Instruks vintervedlikehold av veier.pdf

Denne beskriver hvilke krav kommune har til sine leverandører.

 

Alle brøyteentreprenører er forpliktet til å ha beredskapstelefon der de kan nås innenfor hele kontraktsperioden.

 

Disse er følgende:

Rode 1: Henry Mathisen 90766409

Rode 2: Tjeldsundbrua Management A/S 90573180 (95308823)

Rode 3: Sandmark Bygdeutviklingsselskap A/S 90592574

Rode 4: VR Maskin A/S 91510854

 

 

Driftsleder tekniske tjenester