Flere omsorgsboliger vil legge til rette for et bedre tilbud innenfor pleie og omsorgssektoren, og et ledd i å øke kapasiteten innenfor sektoren for de utfordringer som vi møter framover.

Kontrakten har en ramme på i overkant av 20 mill. og boligene forventes å stå ferdige høsten 2020. Boligene er delfinansiert gjennom tilskudd fra Husbanken, og gjennom leieinntekter forutsettes disse i hovedsak å være selvfinansierende.

 

Omsorgsboliger.jpg

Bilde av prosjektleder Johan Hovind Skånland kommune, og driftsleder/prosjektleder Kim Sjøvoll Grovfjord Bygg AS.