Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet utlyser nå tilskuddsordningen «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge».

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner vil kunne søke om tilskudd.

På tilskuddsordningens nettside vil du finne informasjon om krav til søknad og regelverk.

Søknadsfristen er 13. desember 2019.

Kontaktperson for ordningen i Tjeldsund kommune er Barne- og ungdomsleder Linn-Eva Sæter; e-post linn-eva@tjeldsund.kommune.no tlf : 976 11 443

https://www.tjeldsund.kommune.no/nasjonal-tilskuddsordning-for-aa-inkludere-barn-og-unge.6265883-376467.html