Formannskapets forslag til Budsjett 2020, Drifts-, investerings-/kapitalbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 med betalingsregulativ er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhusene og kommunens hjemmesider i tråd med reglene i kommuneloven § 14-3.

 

Budsjettet behandles i kommunestyremøtet 17.desember 2019. Synspunkter som ønskes forelagt kommunestyret kan sendes til post@skanland.kommune.no eller sendes til Skånland kommune, Postboks 240, 9439 Evenskjer innen 17.desember kl. 08.00.

 

Dokumentet finner du her