Kontaktinformasjon:

 
Postadresse: Postboks 240, 9439 Evenskjer
Besøksadresse: Driftsenhet tekniske tjenester har kontor i 2.etg i den gamle delen av rådhuset. Besøk/henvendelser i Servicekontoret.
Driftsleder: Jan Egil Strand
Telefon:     77089574
Mobil:        90140537
E-post:     post@skanland.kommune.no
 
 

Driftsenhet tekniske tjenester ivaretar:

(trykk på link for å komme til tjenesten)

  •      Vedlikeholds- og vaktmesteroppgaver knyttet til kommunale bygg.

  •      Vedlikeholds- og oppfølgingsoppgaver knyttet til kommunale veger

  •      Ansvar for drift av vannverk

  •      Ansvar for drift av avløpsanlegg

  •      Ansvar for renovasjonsordning

  •      Ansvar for slam/septikktømming