ETS Bvern.jpg

Barnevernstjenesten i Skånland, Tjeldsund og Evenes kommuner er en interkommunal tjeneste med Evenes som vertskommune.

Postadresse:

ETS Barnevern
Postboks 43
8539 Bogen i Ofoten
Telefon: 76981500

Besøksadresse: Rådhuset i Evenes, Bogen i Ofoten

Kontaktinformasjon til ETS Barnevern finner du her:

ETS Barnevern 

Barnevern er en av tjenestene i Helse- og omsorgsavdelingen i Evenes kommune. Kontaktinformasjon til Helse- og omsorgsavdelingen:
Evenes kommune, Helse og omsorgsavdelingen