Frivillighetssentralen har som hovedmålsetting å koordinere og tilrettelegge for frivillig aktivitet i Skånland

 

Frivillighetssentralen i Skånland er organisert som et andelslag med lokale lag og foreninger + kommunen som andelseiere. Frivillighetssentralen skal være et serviceorgan for lag, foreninger og enkeltpersoner som jobber med frivillig aktivitet. Sentralen har knyttet til seg mange frivillige. I tillegg er personer fra NAV og Frisk på arbeidstrening, kriminalomsorgen i frihet benytter oss, og friundervisningen har språktrening hos oss.

Hovedaktivitetene hos Frivillighetssentralen er; 

  1. Trimgrupper         Mandager kl 10.20, Evenskjer          
  2. Nærmiljøkafe       Tirsdager kl 11.00, Evenskjer
  3. Småbarnstreff      Onsdager kl 11.00, Evenskjer, åpent hus for alle fra klokken14-20.00
  4. Datatreff               Onsdager kl 14,00 i Grovfjord og torsdager kl 10.30 på Evenskjer
  5. Bassengtreff:       Torsdager kl 18.00 i Grovfjord
  6. Fredagskafe         Fredager kl 11.30, Evenskjer
  7. Frivillighetskafe:   Siste torsdag i måneden, SBS kl 17.30, Sandstrand
  8. Foreningskafe:     Siste onsdag i måneden, GBS kl 17.30, Grovfjord
  9. Arrangerer Den Store Isbadedagen første lørdag i desember, medlem av Skånland Næringsforum, samarbeider tett med flere lag og foreninger. Arrangerer busstur, selvhjelpsgrupper. Deltar som aktør i flere prosjekter.

Lik gjerne Frivillighetssentralen i Skånland på Facebook, https://www.facebook.com/Frivillighetssentralen-i-Skånland-1700191180306999/

 

Navn Laila Benjaminsen
Stilling Daglig leder, frivillighetssentralen
Arbeidsområde:  
Fasttelefon: 770 87707
Mobiltelefon: 41806952
Epostadresse: laila.benjaminsen@skanland.kommune.no