Skånland kirkekontor har åpent

Mandag-tirsdag-torsdag kl 0900 – 14.00

Onsdag stengt

Fredag 09.00 – 12.00

Kontoret hjelper deg med papirer til barnedåp, vielse og tilrettelegger gravferder. Vi drifter Skånland kirke, Tovik kirke og Astafjord kirke, samt kirkegårdene på Skånland, Renså, Kveldro og Astafjord. Vi har også ansvar for ungdomsklubben, hverdagsgruppa, Skånland barnekor og Astafjord kirkes barnekor.

 

Nytt sentralbordnr til kirkekontoret er 41 86 73 90.

Direkte til kirkevergen er 41 86 73 91.

Direkte til sokneprest  41 57 45 21. 

E-post er post.tjeldsund@kirken.no                    

Direkte til sokneprest er gs724@kirken.no

Direkte til kirkeverge er en599@kirken.no