Rådmannen er kommunes øverste administrative leder. 

Rådmannens ansvar og oppgaver framkommer av kommunelovens §23

Bjørn-Tore Sørensen ble i kommunstyret den 25.10 konstituert som rådmann med virkning fra 1. november 2017. Han skal sitte i stillingen frem til kommunesammenslåingen med Tjeldsund kommune  den 1.1.2020.

Navn: Bjørn-Tore Sørensen
Stilling Konstituert rådmann
Telefon: 77089521
Mobil: 90945116
E-post: bjorn.tore.sorensen@skanland.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere rådmann for Skånland kommune, Torbjørn Simonsen, ble samme dato tilsatt som prosjektrådmann for nye Tjeldsund og kan konsentrere seg for fullt om kommunesammenslåingsprosessen for nye Tjeldsund fram til 2020.

 

Torbjørn.JPG

 

Navn: Torbjørn Simonsen
Stilling Prosjektrådmann nye Tjeldsund
Telefon: 77089515
Mobil: 94812250
E-post: torbjorn.simonsen@skanland.kommune.no