Rådmannen er kommunes øverste administrative leder. 

Rådmannens ansvar og oppgaver framkommer av kommunelovens §23

 

Torbjørn.JPG

 

Navn: Torbjørn Simonsen
Stilling Prosjektrådmann Tjeldsund 2020 / rådmann Skånland kommune
   
Mobil: 94812250
E-post: torbjorn.simonsen@tjeldsund.kommune.no