Sandstrand barnehage og Sandstrand skole ble samlokalisert til Sandstrand oppvekstsenter fra nyttår 2019. Oppvekstsenteret ligger i naturskjønne omgivelser i Skånland kommune, med nærhet til både skog og sjø. Barnehagen tilbyr både halve og hele plasser og har to avdelinger med til sammen 36 plasser. Skolen er fådelt, med tilbud til elevene fra 1.-7. klasse. Det er SFO-tilbud.

Kontaktinfo:

Felles adresse: Sandstrand 142, 9445 Tovik.

Mail: sandstrand.oppvekstsenter@tjeldsund.kommune.no

Telefon: 770 89880 

 

Telefon barnehage avdeling: 92285909

Driftsleder/rektor: May Lill Kornbakk Telefon: 997 96996

Mail: may.kornbakk@tjeldsund.kommune.no  

Styrer: Vigdis Hågensen Telefon: 970 40966

Mail: vigdis.hagensen@skanland.kommune.no