Skånland Sykehjem ligger på Evenskjer, og har 30 beboerrom, herav 3 dobbeltrom. 7 plasser er satt av til skjermet enhet  for personer med demens  – Lillebo.

 

Kontaktinformasjon:  
Besøksadresse: Asphaugen 4
Telefon: 77089840
Driftsleder: Per Eivind Horn
Telefon, driftsleder 77089843
E-post, driftsleder: per.eivind.horn@skanland.kommune.no