Utviklings- og næringssjef kan bistå med råd, veiledning samt å knytte kontakter mot øvrige myndigheter, både kommunale og statlige.

 

Besøksadresse: Rådhuset, Evenskjer

Kontaktinfo:
Navn:        Torunn Rørvik Wilhelmsson
Telefon:     77089585
Mob:          99529785
E-post:       Torunn.Wilhelmsson@skanland.kommune.no